Youtubers: els nous ídols

La irrupció d’aquest fenomen ha fet més casolana la relació entre els fans i aquests nous líders de masses.

Comments are closed.