Educant en colors

L’escola barcelonina El Turó Blau és pionera en l’aplicació del Programa Educatiu d’Escoles Rainbow, que educa els alumnes en la diversitat per prevenir conductes lgtbifòbiques

CRISTINA POYATO, EMILI SERRA – La identitat de gènere i la orientació sexual són encara motius de discriminació i assetjament per al 47% de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals de la Unió Europea. Així ho constata l’Agència Europea dels Drets Fonamentals en una enquesta en què també es rebel·la que un de cada quatre membres del col·lectiu ha estat agredit o amenaçat en els últims cinc anys i que les dues terceres parts procuren no agafar de la mà a la seva parella per por que les assetgin. Els enquestats també revelen que l’etapa més difícil són els anys escolars. El 60% reconeixen haver estat víctimes de conductes negatives pel fet de ser homosexuals i més del 80% recorden haver-ne estat testimonis.

En la preadolescència, amb l’inici de les relacions afectives i sexuals, es poden donar situacions de rebuig cap a aquests infants o joves per motiu de la seva orientació afectivo-sexual, la qual cosa genera un sentiment d’incomprensió i solitud per l’infant o jove que les pateix. L’adolescència és una època de canvis, de descoberta, de construcció de la pròpia identitat i la iniciació a les relacions afectivo-sexuals. A més dels evidents canvis físics i psíquics, hi ha un procés d’acceptació d’un mateix i una lluita per defensar la singularitat que esdevenen complexos si l’entorn proper, el grup d’iguals, no accepta la diversitat.

És per això que el 2017 el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el Protocol de Prevenció, Detecció i Intervenció Enfront l’Assetjament Escolar a Persones LGTBI. S’aplica seguint la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, “per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia” i hauria de ser efectiu en tot el sistema educatiu. Per tant, s’han de posar eines i recursos específics per tal de promoure la conscienciació i la prevenció de l’assetjament a persones LGTBI dins de tota la comunitat educativa.

L’aplicació d’aquest protocol és encara més important si es tenen en compte les xifres que va donar a conèixer l’Observatori Contra l’Homofòbia el passat mes de juny, les quals indicaven que les agressions homòfobes havien augmentat un 40% a Barcelona respecte l’any passat. Des de l’1 de gener del 2019, a Catalunya s’han comès 129 incidències discriminatòries a causa de l’orientació o identitat sexual dels afectats.

Una escola pionera

Un exemple d’avenç en la normalització de l’educació sexual, en tots els sentits, el trobem al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L’escola, d’infantil i primària, Turó Blau porta tres anys impartint un sistema de coeducació. Una proposta amb origen a l’associació de Famílies LGTBI que ha estat finançada per la Filadora, una associació de En Comú Podem. El pla que segueix l’escola Turó Blau és el Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER), que tal i com el seu nom indica, té l’objectiu de crear centres inclusius en l’àmbit de la diversitat afectiva i de gènere. L’actual director de l’escola, Ferran Català, va aclarir que l’objectiu principal és “que cap nen o nena ho passi malament per la seva identitat sexual o per la seva família”. 

A part dels augments de les agressions LGTBIfòbiques, un altre factor decisiu per la incorporació del PEER al Turó Blau va ser la manca de consciència en situacions com la separació dels lavabos entre els de nenes i els de nens. “No pensàvem que això fos un  problema, però si un nen o nena té la identitat canviada es veu obligat a anar al lavabo que no toca”, va explicar el director, afirmant que abans d’incorporar aquest programa no s’havia adonat de problemes com aquests. Detalls que la societat amb el temps ha normalitzat, com els pòsters dels nens jugant amb cotxes o de les nenes jugant amb nines. Com diu Català “són coses que si no tens la formació adequada no hi caus” i això pot provocar que es tracti el tema amb el nen o nena en qüestió de manera separada.

Prendre consciència

L’Associació recomana que totes les possibilitats es deixin obertes, per tal que els alumnes se sentin còmodes i aprenguin a conviure amb tot tipus de situacions. No sempre els nens viuen a casa amb un pare i una mare, i això s’ha de tenir en compte. El director del centre va expressar que “s’ha de parlar del tema, perquè si se’n parla molt, es converteix en una cosa habitual”, i hi ha diferents maneres de fer-ho. Al Turó Blau, per exemple, van fer un codi igualitari per classe i després un conjunt, on es donaven a conèixer totes les realitats. Són situacions que a les escoles s’eviten de manera involuntària, Català va assegurar que “si no ho tens a classe no ho tractes”. El director del centre va explicar que, mentre sí s’ha avançat en la conscienciació de la discriminació racial, “de la identitat gai o lesbiana o de l’orientació sexual no se’n sol parlar”. I es vol aconseguir que les paraules gai i lesbiana “siguin una cosa habitual i no insults”.

Per introduir el PEER a l’escola de Sant Andreu els professors van fer una formació de 15 hores dirigida per l’Associació de Famílies LGTBI. El primer que volien tractar al centre era el poder ajudar als alumnes donant-los les eines necessàries per fer-ho habitual: “si un nen es vol posar un vestit, que se’l posi tranquil·lament i que no se’n riguin d’ell”, el director del centre va aclarir que aquest és un dels primers passos per tal que en arribar a secundària ho trobin molt més habitual. Tant l’associació com Català consideren que l’ensenyament basat en la coeducació a les escoles és crucial. És a dir, educar de tal manera que es potenciï la igualtat d’oportunitats i que s’elimini la discriminació per qualsevol raó.

Els alumnes de Turó Blau  representen cada any una obra de teatre inclusiva, tenen una biblioteca  que inclou contes on es tracta  la diversitat sexual i van fer un projecte de plàstica basat en les obres de l’artista homosexual Keith Haring. ANNA HERNÀNDEZ

Amb projectes d’aquest caire sempre hi poden haver queixes, tant per part d’altres associacions com per part d’algunes famílies. Però aquest no va ser el cas al Turó Blau. Segons el director de l’escola, cap família es va queixar ni es va sentir ofesa, “sí que va haver un pare que es va sorprendre” va explicar, però això va ser degut a que la notícia va ser publicada primer a la gaseta de l’Ajuntament. En canvi, l’escola Turó Blau ocupa un lloc a la llista negra de l’organització Hazte Oír, una organització qualificada “d’ultracatòlica”. El director va comentar que els hi va arribar el llibre i no sabien perquè, fins que van veure que hi sortien. “Ens tenen com un exemple d’adoctrinament sexual”, va explicar, però davant això no van donar-los publicitat; van fer com si no hagués passat res i van seguir amb el seu projecte.

L’estructura del programa

El Programa Educatiu Escoles Rainbow va dirigit a tothom que estigui relacionat amb el sector educatiu, tant personal docent com no. L’Associació de Famílies LGTBI, per la seva banda, ha de proporcionar les eines possibles per poder establir el PEER a les escoles, tant eines didàctiques com pedagògiques. Ha d’avaluar els resultats i veure si són els mateixos que els desitjats per després difondre’ls en un informe web. Per implementar aquest programa educatiu calen dos anys entre els quals es reparteixen dues fases: el primer any es destina a una formació inicial i a la creació d’un grup que donarà els recursos necessaris; i el segon any es basa en l’aprofundiment en el coneixement d’aquest àmbit, la creació d’un Projecte Didàctic i l’avaluació final. A més, és necessària la intervenció de 3 formadors, 2 becaris universitaris i 1 dissenyador web.

Amb tot, el principal problema és que la realitat LGTBI no existeix en la consciència dels nens si abans no ho han parlat o no ho han tractat, i és per això que poden sobtar-se quan s’hi troben per primer cop a la preadolescència. Com explica Ferran Català, a la majoria d’escoles, tot i conèixer el protocol difòs pel Departament d’Ensenyament, si no hi ha implicació directa dels alumnes, no tracten el tema. El mateix passava abans d’introduir el sistema PEER a l’escola Turó Blau, però una vegada imposat, aquesta realitat va començar a formar part del seu dia a dia. 

Imposar aquest projecte no és fàcil, a més és necessària la subvenció de la Filadora i encara que té moltes demandes, no pot arribar a tot arreu. Per avançar en aquest aspecte caldria que institucions amb més poder aprovessin projectes d’aquest caire i dotessin les escoles i instituts dels recursos convenients. El director de l’escola reconeix que rep molts missatges d’escoles d’arreu de Catalunya que volen informar-se sobre el programa. Això no obsant, la realitat és que a Barcelona tan sols es fa a una escola més, la Sant Felip Neri.

Read more

Adoctrinament o altres formes d’entendre la vida

L’associació Hazte Oír es torna a ficar a les escoles acusant-les d’adoctrinament de gènere.

Dins l’etern debat sobre qui ha de decidir sobre l’educació que reben els seus fills, el sistema educatiu o els pares; l’associació Hazte Oír s’ha tornat a ficar a les escoles per afirmar que els centres adoctrinen en qüestió de gènere als seus fills.

Ja l’any 2016, l’associació d’ideologia conservadora i tradicionalista va intentar inserir-se en el sistema educatiu per poder garantir, segons ells, imparcialitat en el sistema educatiu en el qual les futures generacions creixeran. Ho van fer amb l’excusa que cap professional del camp de l’educació té potestat a l’hora de mostrar una diversitat sexual que a parer seu és inexistent i ensenyar, o en paraules seves, adoctrinar als alumnes sobre aquesta diversitat.

Ara, 23.000 escoles arreu del territori espanyol han rebut un sobre que contenia un llibret sobre l’adoctrinament de gènere que es viu avui en dia a les escoles espanyoles i una sol·licitud per demanar als partits polítics de Ciutadans (Cs), el Partit Popular (PP) i Vox que s’instauri el que ells anomenen el ‘Pin Parental’, que permet als pares escollir a quines xerrades o activitats i tallers participen els seus fills per així poder garantir la “imparcialitat educativa” que anhelen.

La presidenta de la Federació Espanyola LGTB, Visi González, considera però que no pot haver-hi una educació a la carta: 

L’escola Salvador Sant Romà de Llinars del Vallès (Barcelona) és una de les escoles que també ha rebut aquest sobre a nom de la direcció i no comparteix el missatge que aquesta organització està propagant. La cap d’estudis del centre, Sílvia Díaz ha raonat que considera que aquesta acusació és una «mal interpretació de la realitat», i que en la seva escola, com en la majoria de la zona i de Catalunya, només fan l’aplicació al currículum d’allò que marca al departament. En el currículum afirma, només s’ensenya que totes les persones són iguals, i no es tracta el gènere ni el sexe, almenys a la primària. Díaz va més enllà i ressalta que si fessin incidència cap a una banda, seria «una més tradicional».

La cap d’estudis raona que en el moment que algú apunta el teu fill a una escola i firma la carta de compromís, acceptant el projecte educatiu del centre. Partint d’això, Díaz no creu que s’hagi de fer una “educació a la carta”, ja que el currículum docent el marca el Ministeri d’Educació per totes les escoles i aquest és una garantia de professionalitat. 

A la seva escola, un alumne transgènere va viure aquesta transformació fora de l’escola. A dins, com a escola inclusiva en totes les matèries i aspectes, han d’acceptar a tots els membres de la comunitat educativa en tota la seva varietat. Díaz explica que hi ha hagut una diversificació de la societat que es plasma en les escoles, raó per la qual aquestes s’han d’adaptar i acceptar totes les formes de diversitat. Així mateix, la Cap d’Estudis del centre considera que l’associació d’Hazte Oír plasma uns valors de família tradicionalistes i conservadors que no s’adapten a aquest avanç, fent que la minoria que els dóna suport tampoc es vulgui adaptar.

A més, es posa accent en el paper de la dona per crear nous valors en els més joves per tal de vetllar per la igualtat en totes les seves formes. També declara que en els llibres de texts d’editorials grans, que són els que es compren generalment en les escoles, no es mostren imatges de persones transsexuals tal com afirma Hazte Oír. L’explicació que els professors com a subjectes amb les seves ideologies puguin fer, és un tema a part. Però ressalta que un cop els nens són suficientment madurs, ja a segon cicle dels instituts, les xerrades sobre LGTBI s’haurien de fer. Però no a primària on els nens encara no entenen les mateixes coses, ja que no es pot donar suficientment informació a nens que encara no estan preparats per entendre qüestions que van més enllà del visible. Díaz explica que a primària no es fan xerrades de sexualitat, però si xerrades amb llevadores per parlar de la menstruació.

Tot i els arguments que els centres educatius afirmen per defensar-se de les acusacions, Hazte Oír declara que han rebut 300 denúncies de pares de diversos centres que es queixen perquè els seus fills estaven sent adoctrinats dins el sistema educatiu en qüestió de gènere. 

A la ciutat de Barcelona trobem una denúncia a l’Escola Turó Blau de Sant Andreu. Es tracta d’un centre educatiu que es guia per una educació marcada pel projecte Escoles Rainbow. Aquest projecte neix com a resultat del compromís de l’Associació Famílies Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexual creada l’any 2012 i vol impulsar la celebració de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a les escoles de Catalunya.  Amb un programa educatiu marcat per la coeducació, el projecte proporciona al professional docent les eines per garantir un vessant més igualitària. L’Escola Turó Blau va ser el primer centre a formar part d’aquest projecte l’any 2017 implementant el respecte a la diversitat mitjançant un pla educatiu transversal.

Sota la creixent preocupació que els membres d’Hazte Oír afirmen que existeix en relació amb la qüestió de gènere i l’adoctrinament, l’associació es reafirma dient que les lleis autonòmiques promocionen el tan suposadament donat adoctrinament LGTB sota la falsa intenció de promoure el respecte en la societat, cosa que veuen exemplificada, segons ells, mitjançant jocs de caràcter eròtic, segons els membres de l’associació, a menors d’entre zero i sis anys. D’aquest fet, no hi ha cap prova física o empírica. 

Lleis d’àmbit autonòmic: Catalunya, 2004 → Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.  
Artículo 12.4 Ley C.Cat: “Los contenidos de los materiales escolares educativos y formativos, en cualquier formato, y el lenguaje que se utilice en los mismos deben tener en cuenta la diversidad en lo relativo a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género y evitar cualquier tipo de discriminación por este motivo. 
Ley Estatal (2017): proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

Tal com es veu, el desitjat progrés que la majoria d’una societat vol, pot ser mitigat per part d’un grup reduït de persones intolerants que creu convençuda que la legislació existent no garanteix el respecte. Un respecte que les escoles i el sistema educatiu tenen el deure d’assegurar i promoure dins la seva funció per la consolidació de la democràcia i una societat respectuosa. Pel que han de ser els centres educatius, els encarregats, com a professionals que són de marcar els valors que s’ensenyen, i no els pares i les seves ideologies personals.

Read more

‘UPF ESPAI SEGUR’: l’enquesta que et pregunta si t’has sentit assetjada

UPF Igualtat ha enviat un qüestionari a tota la comunitat universitària en què pretén mesurar la incidència d’assetjament sexual, violència masclista i LGBTIfòbia

Les estudiants i personal docent de la Universitat Pompeu Fabra han rebut un missatge en què es demana que responguin a una enquesta de manera sincera. Aquesta és anònima i pretén mesurar quantes estudiants s’han sentit en algun moment assetjades per la seva condició sexual o gènere. A més a més, és una eina que permetrà millorar la prevenció i la resposta per part de la universitat a les persones afectades. És per això que l’enquesta s’adapta al perfil de l’estudiant: si és home o dona o si forma part del col·lectiu LGTBI. El termini per enviar respostes s’acaba el 6 de novembre.

A més de preguntar sobre l’àmbit universitari, les preguntes també van encaminades a conèixer la situació de les estudiants i personal fora d’aquest ambient. Per això pregunta, per exemple, si pot expressar la seva identitat sexual amb naturalitat en el seu cercle d’amistats i familiar.

També hi ha un apartat en què es pregunta si han patit alguna situació d’assetjament en parella, com «amenaces» o «insistència [per part de la parella] a saber on eres en cada moment». També es mesura si l’estudiant ha passat per alguna situació de violència masclista.

L’enquesta també recull el grau en què les estudiants estan d’acord amb diferents afirmacions relacionades amb situacions patides pel seu cercle més proper, així com valora també l’opinió que les estudiants tenen sobre diferents aspectes relacionats amb el masclisme o la LGTBIfòbia.

Aquesta iniciativa forma part de les accions del Segon Pla d’Igualtat de la Universitat. Es tracta d’un projecte que la Unitat d’Igualtat de la universitat ha llençat amb ajuda de fons provinents del ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género‘ del govern espanyol.

Com és anònima, la Unitat d’Igualtat no pot donar suport a les situacions exposades al qüestionari. És per això que es convida a les i els estudiants que s’adrecin al despatx 40.067 de l’Edifici Roger de Llúria del campus de Ciutadella, truquin al telèfon 93 542 29 41 / 93 542 29 78 o enviïn un correu electrònic a igualtat@upf.edu si necessiten assistència en matèria de gènere o LGTBI. L’horari d’atenció és de 10.00 a 14.00.

Read more

8 de març: vaga feminista

Eva Jou @evajp98

Fa un any es va viure una mobilització sense precedents contra la desigualtat de gènere a nivell de tot l’Estat espanyol. Un any més tard les dones tornen a estar convocades a fer vaga i a prendre els carrers.

No es tracta només d’una vaga laboral. També és una vaga de cures, de consum i estudiantil. Sota el lema “ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere”, no només es convida les dones a faltar als seus llocs de treball o d’estudi, a no ocupar-se de les feines domèstiques o a no comprar durant la jornada. També se les cita a les manifestacions que hi ha convocades a tot el territori català.

mapamanis

A Barcelona la manifestació està convocada a les 18:30h a la Gran Via. A partir de les 18h de la tarda la capçalera se situarà a la confluència amb carrer Entença. Allà s’hi concentrarà el bloc no mixt de dones lesbianes i transsexuals. Al seu torn, el bloc mixt es trobarà a plaça Espanya. La manifestació de Barcelona preveu un acte final a plaça Catalunya a les 20h del vespre on es farà la lectura del manifest i on hi haurà música, dansa i teatre.

Read more

Manifestació per rebutjar l’atac al centre LGTBI de Sant Antoni

L’agressió que va rebre el centre és una nova mostra de violència LGTBIfòbica

Neus Masnou (@neusmasnou) El diumenge 27 de gener, el centre LGBTI del barri de Sant Antoni només una setmana després de la seva inauguració, es llevava totalment vandalitzat. Els missatges homòfobs amenaçadors, els símbols feixistes i la pedrada a la porta de vidre del lloc recorden, un cop més, que encara no és totalment segur mostrar-se obertament com a membre del col·lectiu LGBTI.

1548594544_795168_1548594640_noticia_normal

Font: El País

La resposta no s’ha fet d’esperar, i aquest dilluns s’han concentrat davant del centre més de 300 persones per a protestar contra l’atac homòfob. Una manifestació que ha rebut ple suport de l’Ajuntament, amb Ada Colau com a assistent de l’acte, on ha declarat que pels atacants “no hi haurà impunitat i hauran de respondre al que han fet”. Elsa Artadi, també present, ha titllat l’acte de feixista, així com múltiples personalitats de la Generalitat, com Roger Torrent, han declarat obertament el seu rebuig a l’atac via xarxes socials.

 

 

LGtbi sant antoni (2)

Publicada al twitter per @adacolau

 

Dins la mobilització que hi ha hagut en contra de l’agressió, els veïns del barri de Sant Antoni s’han passat per la porta del centre LGTBI per a enganxar-hi Post-its amb missatges en contra de la discriminació i mostrant el seu suport cap al col·lectiu.

Pel que fa a la qüestió legal, actualment, l’Ajuntament i l’Observatori contra la Homofòbia han plantejat denunciar l’acte a la Fiscalia en tant que a Delicte d’Odi.

Read more

Combatre la LGTBI-fòbia per aconseguir una societat més justa

Cada 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Diferents col·lectius fan pinya davant d’una realitat encara molt desigual

MARTA SANTACREU OLAYA (@msantacreeu)

Lesbianes, gais, bisexuals, queers, transsexuals, gender fluid… Existeixen una gran diversitat d’orientacions sexuals i d’identitats de gènere a la nostra societat. La visibilitat d’aquests col·lectius ha crescut de manera exponencial durant les últimes dècades, però la seva normalització a ulls de tothom és encara lluny de ser una realitat. Per aquest motiu, les entitats en defensa dels drets LGTBIQ+ fan pinya cada 17 de maig per recordar que es tracta d’una lluita pendent. I és que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.

Les comunitats LGTB van decidir escollir aquesta data l’any 2004 per commemorar el que fou una passa important en la lluita per la igualtat i el reconeixement dels seus drets. El mateix dia del 1990, ara fa 28 anys, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar definitivament l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Durant el segle XIX, la psiquiatria va començar a analitzar casos d’homosexualitat considerant-los un possible factor de degradació humana. Intervencions quirúrgiques, electroxocs o castració química eren algunes de les pràctiques més comunes utilitzades per “tractar pacients” que “patien l’homosexualitat”, generalment homes. Amb el canvi de segle, apareix una nova afecció que augmentarà l’estigmatització d’aquest col·lectiu. Parlem de la SIDA, una malaltia que va afectar en gran part a les persones homosexuals. Tal va ser l’impacte que socialment se l’anomenava ‘càncer gai’.

Malgrat tots els avenços aconseguits, l’homofòbia no claudica. Segons dades de l’últim sumari anual de 2017 de l’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals (ILGA), encara avui en dia 72 estats del món -un terç dels quals són membres de les Nacions Unides- criminalitzen i penalitzen les relacions amb persones del mateix sexe. Inclús 8 països, com Aràbia Saudita o Iran, apliquen la pena de mort. Són molt pocs els estats que compten amb legislacions positives en defensa dels drets d’aquest col·lectiu: només 9 països especifiquen la no discriminació per raons d’orientació sexual i 3 prohibeixen les “teràpies de reconversió”.

Leyes sobre orientación sexual en el mundo - ILGA

Font: Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals (ILGA)

L’estat espanyol és un dels més avançats en matèria de protecció i reconeixement dels drets dels homosexuals. Existeixen lleis contra delictes d’odi o de discriminació en entorns laborals, a més a més de permetre els matrimonis o les adopcions en parelles del mateix sexe. De totes maneres, l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya continua registrant dades alarmants d’agressions a membres de la comunitat. Segons l’últim informe de l’estat de la LFTBI-fòbia, el passat 2017 es van registrar fins a 111 incidències; més de la meitat afecten homes gais o bisexuals (51,4%). Els segueixen les persones transsexuals (17,1%) i, en menor mesura, les dones lesbianes i bisexuals (10,8%). Moltes de les incidències es tradueixen en agressions físiques, verbals, assetjament, amenaces i vexacions (47,7%).

L'homofòbia en xifres

Font: Infogràfic d’elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi sobre l’estat de la LGBTI-fòbia a Catalunya de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)

Des de l’Observatori s’alerta que el 2017 va ser l’any amb el nombre més alt d’agressions registrades, entre les quals només 21 persones van ser ateses al servei d’acompanyament psicològic. Per aquest motiu fa una crida a les administracions amb l’objectiu de potenciar les actuacions en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i assolir així una societat més justa i igualitària.

 

 

Read more

Sóc dona i tinc sexe amb dones. Em protegeixo?

El sexe entre dones és un terreny de falsos mites i desconeixement en què s’infravalora el risc de Malalties de Transmissió Sexual (MTS).

Read more

La lluita contra la LGTBIfòbia arriba a la UPF

CRISTINA ALONSO

El 17 de maig de 1990 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va deixar de considerar l’homosexualitat una malaltia mental. Amb motiu d’aquesta fita, se celebra el Dia contra la LGTBI que, en alguns casos, s’extén durant una setmana.  Aquest és el cas de la Universitat Pompeu Fabra, que organitza una sèrie d’activitats del 15 al 19 de maig. En són exemples el debat sobre polítiques LGTBI que s’haurien d’implantar a la Universitat, els murals reivindicatius  o la projecció d’un documental sobre la causa. (más…)

Read more

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies