Precarització del treball durant l’estiu

CRISTINA BAUZÁ JOY (@crisbauzajoy)

El nombre de contractes que es signaran durant l’estiu del 2019 creixerà un 7,7% a Catalunya respecte al 2018, segons un estudi de l’empresa de recursos humans Randstad. Així mateix, remarca que el creixement de tot l’estat espanyol serà del 6,5%, el que significa que la comunitat autònoma catalana protagonitzarà un creixement per sobre de la mitjana nacional. També és important destacar que l’increment més notable serà a Aragó amb un 9% i la comunitat que creixerà menys en aquest aspecte seran les Illes Balears, on el nombre de contractes tan sols augmentarà un 2,4%.

S’ha de posar en relleu que aquests tindran el caràcter de contractes temporals en la seva majoria. Aquests no gaudeixen d’unes bones condicions laborals. I el que crida més l’atenció és que, segons el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’any passat 4 de cada 10 contractes van ser de menys d’un mes. Dinàmica que es perpetua en el temps.

El motiu d’aquest augment radica en la campanya d’estiu, mesos durant els quals arriben turistes en massa a Catalunya. Aquests consumeixen serveis del sector terciari, el que explica que es contracti a més gent en empreses dedicades al comerç, al transport, a l’hostaleria, a l’oci i a l’entreteniment. Tot i que aquest 2019 el creixement dels contractes crida especialment l’atenció, és una dinàmica que es repeteix cada any en aquest sector.

Tot i que moltes persones aprofiten aquestes dates per incorporar-se per primer cop al mercat laboral o reincorporar-se després d’un temps estant a l’atur, no tot és positiu. El conjunt de totes les condicions suposa una gran precarització del treball, especialment durant la temporada turística. Una vegada passa aquesta època, els treballadors són acomiadats i retornen a l’estat d’activitat laboral anterior.

Contractes temporals

Comments are closed.