Medicar el dolor emocional

El consum d’antidepressius ha agumentat de manera considerable a Catalunya en els últims anys.

Comments are closed.