Les mesures exprés de Pedro Sánchez abans de la campanya electoral

Clàudia Pérez (@PG_Claudia)

Pedro Sánchez va convocar eleccions generals pel 28 d’abril després de no haver pogut aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat en diverses ocasions al Congrés dels Diputats. Des d’aquell 15 de febrer, el president espanyol ha aprovat diverses mesures exprés en forma de decrets lleis per tal de poder governar fins al final de la seva legislatura. Alguns ho consideren precampanya i altres un rentat de cara, però sigui com sigui aquest sistema és l’únic que permetrà l’actual Govern espanyol fer política fins la jornada electoral.

  1. Real decret-llei per la creació de l’Acadèmia Jove d’Esciencespanya: corporació científica de dret públic que té l’objectiu de representar i donar visibilitat als científics joves. És una proposta del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Es centrarà sobretot en l’àmbit de les ciències experimentals i estarà dotada de personalitat jurídica pròpia. Promourà la ciència com una opció professional real entre el jovent i fomentarà el desenvolupament de nous enfocaments i del saber en general.social
  2. Real decret-llei de mesures urgents en matèria de protecció social: el Ministeri de Treball pretén pujar les pensions d’invalidesa i les prestacions a famílies nombroses, així com pagar les cotitzacions a cuidadors no professionals de dependents, modificar el règim de protecció dels artistes en espectacles públics o millorar la cotització al Sistema Especial per Treballadors per Compte Aliè Agraris.
  3. houseReal decret-llei de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer: en aquest cas el Ministeri de Foment ha impulsat diverses mesures com ara limitar les pujades de preus de lloguer dins d’un mateix contracte, crear índexs de preus dels lloguers, limitar la vivenda turística, aplicar més protecció pels denonats i es mobilitzaran terrenys públics per recolzar les vivendes socials.
  4. equalityReal decret-llei de mesures urgents per garantir la igualtat laboral entre homes i dones: aquesta llei, que començarà a aplicar-se a partir de l’1 d’abril, era esperada per l’equiparació de permisos paternals i maternals. La nova llei dictarà que els permisos de paternitat i maternitat hauran de ser de 16 setmanes intransferibles, és a dir, que no podran cedir-se. Les sis primeres setmanes hauran de gaudir-se immediatament després del part però les altres 10 es podran agafar durant el primer any del nadó.uk
  5. Real decret-llei de mesures de contingència en el cas Brexit: si la sortida del Regne Unit de la Unió Europea és sense acord, s’aplicaran unes mesures temporals amb l’objectiu de preservar els interessos dels ciutadans espanyols i britànics que hagin exercit la lliure circulació abans de la data de sortida i de defensar el desenvolupament normal de fluxos comercials i interessos econòmics d’Espanya.

A part d’aquests i altres decrets-llei, el Govern de Pedro Sánchez ha dut a terme altres mesures com el canvi de nom del principal aeroport de Catalunya, que ara s’anomenarà Aeroport del Prat – Josep Tarradellas, i també ha estat el primer president espanyol en visitar les tombes de Manuel Azaña i Antonio Machado en la celebració dels 80 anys de l’exili republicà. Caldrà veure si tots aquests gestos del Govern espanyol, autoproclamat social i feminista, tindran una repercussió real en l’èxit de la seva campanya i, sobretot, en tota la classe treballadora espanyola.

Fes clic als símbols per saber més sobre els nous decrets-llei del Govern espanyol.

 

Comments are closed.