Les ideologies amagades als videojocs

«En un videojoc sobre ‘youtubers’, per poder progressar, havies de deixar l’escola» – Carlos González, doctor expert en videojocs a TecnoCampus

La Asociación Española de Videojuegos compara sempre les dades de facturació amb les de la música o el cinema, ja que són les altres dues indústries de l’entreteniment. I ja fa anys que multipliquen per tres la del cinema. Només el 2018 van facturar més de 1500 milions d’euros, quan el cinema només en va recaptar 586.

Si la música i el cinema, com a formes d’expressió artística, tenen ideologia, són els videojocs una font de difusió de valors?

El Dr. Carlos González Tardón, professor a TecnoCampus Mataró, treballa en el camp de la psicologia de l’oci. Per ell, «tot acte de disseny té una ideologia al darrere». De fet, una de les reflexions que fa un dissenyador quan treballa en un videojoc és veure fins a on arriba la seva ideologia. No només amb el contingut, sinó també amb la mecànica: «Pots mostrar ideologia des del procés». González posa un clar exemple: jugant a un videojoc en què et converteixes en ‘youtuber’, el personatge «havia de deixar l’escola» per poder progressar. «Hi ha gent que ha entès millor el capitalisme jugant a videojocs que a través del mateix concepte», afegeix.

«Això també és bo», argumenta González, ja que pot permetre entendre molts conflictes que queden llunyans, com «la fam al món».

El Grand Theft Auto premia assassinar prostitutes

Gonzalo Frasca, un dels creadors de videojocs educatius més reconeguts a Amèrica Llatina, ha publicat alguns articles acadèmics en l’àmbit de la ‘ludologia’ –l’estudi dels videojocs. La «creació de sentit» a través dels videojocs és un dels temes sobre els quals reflexiona.

Res és atzar: el món virtual que es configura amb el videojoc, la mecànica que se segueix i la dinàmica de joc són variables que influeixen a l’hora de transmetre aquesta ideologia. Un dels exemples que posa Frasca és el GTA, que et permet matar prostitutes i et dóna diners a canvi. Tot això dóna lloc a reflexions que es fan al voltant de la ideologia que es desprèn dels videojocs i dels valors que poden transmetre. Perquè clar, «això no difereix tant de les pel·lícules de Tarantino», explica al seu article.

Què és la classificació PEGI?

«El codi PEGI només avalua el contingut i no la mecànica»

Carlos González Tardón, professor doctor a TecnoCampus

«Com a pare has de deixar que el teu fill jugui a allò que consideres que és millor per a ell», raona González. El professor universitari es mostra escèptic amb el codi PEGI, ja que només avalua «el contingut del videojoc» i no la mecànica. Ja hi ha països que comencen a regular la presència de cofres als videojocs. Aquests apareixen cada cert temps i no saps el que et pot tocar: «Això pot crear ansietat per saber què et tocarà i això fa que et quedis més temps jugant», explica González.

Comments are closed.