Lavabos només per a persones

La Pompeu Fabra és la primera universitat pública catalana que trenca amb l’encasellament per gènere incorporant lavabos inclusius.

Compartir lavabo amb el teu germà a casa i entrar en dos espais diferents en un lloc públic per fer exactament el mateix és contradictori. Històricament els espais públics que comportaven el despullament, com els lavabos o els vestuaris, s’han separat per sexes per pudor i per garantir la seguretat de les dones. Tanmateix, la Universitat Pompeu Fabra ha considerat que al 2019 aquesta separació ja no és tan rellevant i ha convertit alguns lavabos de les tres facultats per crear serveis lliures de gènere, en els que hi pugui entrar tothom.

Davant l’evolució de les societats, les universitats sempre intenten ser referents per altres institucions en qüestions socials. Per això, després de que l’any 2014 el Parlament aprovés la llei per garantir els drets de les persones LGBTI , l’any passat la Generalitat va publicar una guia en matèria de diversitat per les universitats, en què es precisava que per avançar en matèria d’igualtat s’havien de qüestionar les categories fixes i incorporar un enfocament interseccional del sistema sexe-gènere. 

A primera vista, incorporar lavabos mixtes pot no semblar rellevant per a tothom perquè hi ha molts joves que ja trenquen amb les categories assignades als lavabos en situacions concretes, com per exemple quan es troben amb molta cua per entrar al lavabo assignat al seu gènere. No obstant, els lavabos inclusius pretenen anar més al fons de la qüestió i canviar certes pautes i comportaments que es reiteren en la societat. 

L’Àlex és estudiant de periodisme i va ser de les primeres a realitzar el canvi de nom en l’expedient de la UPF. Segons explica, aquesta mesura “és una ajuda per totes les persones que no s’identifiquen amb cap dels dos gèneres assignats socialment, o per totes aquelles persones del col·lectiu LGBTI que se sentin més còmo des en un espai neutre”. Persones com ella, possiblement tindrien una transició de gènere més senzilla si els espais del seu entorn no les obliguessin a encasellar-se contínuament.

Inclusió per sentir-se còmode

La finalitat dels lavabos inclusius com expliquen des de la Unitat d’Igualtat és que tothom es pugui sentir còmode i identificar-se amb l’espai que utilitza. Per això, s’ha intentat que hi hagi “un lavabo neutre a cada edifici, i si pot ser a cada planta”, tot i que inicialment al campus de Poblenou se n’havien instal·lat més del compte. D’aquesta manera els estudiants que per diferents raons prefereixin seguir utilitzant lavabos separats per gènere puguin fer-ho. A part dels lavabos, la UPF també ha habilitat una zona de lactància a cada campus i lavabos on utilitzar la copa menstrual no hagi de suposar un problema. A dia d’avui, la Pompeu Fabra és la primera universitat catalana que té una política institucional en matèria de lavabos inclusius.

Dins de la comunitat universitària trobem opinions diverses entorn aquesta mesura, sobretot pel que fa a la seguretat que els lavabos amb separació de gènere proporcionen als col·lectius més vulnerables socialment. Tot i entendre aquest punt de vista, Olympia Arango, estudiant de tercer d’economia a la UPF, senyala que una porta amb un símbol tampoc pararà un potencial agressor i considera que la universitat és un bon espai per començar a normalitzar la inclusivitat.

Tot i els progressos en matèria de gènere, el sexisme present en la cultura de masses i en la publicitat, segons el catedràtic en sociologia, Jordi Guiu, “no ajuden a trencar amb la diferència sexe-gènere”. El rol de les universitats, doncs, passa per senyalar cap on hem de caminar com a societat per assolir la igualtat en tots els àmbits.

Comments are closed.