L’art de la falsificació

En ocasions, l’origen i l’antiguitat d’una obra d’art falsa fan que el seu valor sigui proper al de l’original.

Comments are closed.