La sanitat espanyola finança l’anell vaginal anticonceptiu

Unes 37.000 dones es podrien beneficiar d’aquesta mesura des del darrer 1 de novembre, que s’afegeix als anticonceptius orals i hormonals combinats ja subvencionats

PERE MERCADER, JOAN VENTURA, JÚLIA MORESO – El Ministeri de Sanitat, Benestar Social i Consum ha inclòs per primera vegada a la cartera de serveis l’anell vaginal anticonceptiu. El Govern ho ha fet públic aquest últim dimecres i calcula que unes 37.000 dones serien beneficiàries d’aquesta mesura, que certifica reduir l’elevada xifra d’avortaments.

Avui dia, la sanitat pública ja finança altres tipus d’anticonceptius; estan inclosos a la cartera farmacèutica els que s’administren per via oral, hormonals combinats i a base de progestagen, com ara diferents tipus de píndola, i els reversibles de llarga durada. Entre ells destaquen els dispositius intrauterins, més coneguts com a DIU, la medroxiprogesterona injectable i l’implant etonogestrel. L’avantatge de l’anell davant la píndola i altres sistemes és que no hi ha possibilitat d’oblit i és fàcil de col·locar. 

Segons el Ministeri de Sanitat, la inclusió de nous anticonceptius d’última generació a la cartera de serveis contribueix al compliment de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (del 2010), que estableix que els serveis públics de salut garantiran, entre d’altres, l’accés universal a pràctiques clíniques efectives de planificació de la reproducció.

L’anell vaginal té gran efectivitat com a agent contraceptiu, però també té un problema: l’anell vaginal no protegeix contra les malalties de transmissió sexual. En aquest aspecte, no substituirà altres mètodes com els condons, que redueixen molt la possibilitat de contagiar una ETS.

D’altra banda, Sanitat ha confirmat la formalització d’un acord amb el Ministeri d’Educació per promoure i educar envers la salut sexual i reproductiva. Amb aquest objectiu, tots dos ministeris coordinaran “iniciatives transversals i efectives” d’educació afectivo-sexual a l’entorn escolar, amb el propòsit de prevenir, especialment entre el sector més jove, les malalties de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i els avortaments.

Les xifres d’avortaments, segons les últimes dades oficials relatives al 2018, van augmentar un 1,91% (1.794 més) respecte a l’any anterior, fet que ha motivat reaccions com el finançament de l’anell vaginal anticonceptiu. Segons el Ministeri de Sanitat, això suposa “un pas més en la reactivació de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva que, fins a l’any passat, estava inactiva”.

Comments are closed.