La genètica i la donació d’òvuls ara van de la mà

PATRICIA MUÑOZ (@patri_mp7)

La genètica ha contribuït a fer grans avenços en la reproducció assistida mitjançant la donació d’òvuls. Ha permès fer una millor selecció d’entre les diferents cèl·lules de les donants per tal de crear un perfil compatible entre la donant, la receptora i la parella de la receptora per tal d’evitar afectacions greus en el nadó.

Amb aquest estudi cromosòmic i genètic s’analitza quines mutacions tenen els òvuls. No es tracta d’aconseguir-ne un que no tingui cap mutació, ja que és impossible: tots tenim mutacions. La qüestió és evitar que coincideixin les mutacions de la donant, receptora i parella d’aquesta darrera que pugui traduir-se en una alteració genètica greu (la més comuna és la fibrosi quística). Tota decisió pel que fa a la selecció de l’òvul donant és purament clínica: la parella no pot escollir la donant (ni pot saber qui és: a Espanya és obligatori que sigui anònima, no com a EEUU, que hi ha una espècie de “catàleg de donants”).

Laura Marquès durant l'entrevista realitzada per Cetrencada. Autora: Júlia Canals

Laura Marquès durant l’entrevista realitzada per Cetrencada. Autora: Júlia Canals

Laura Marquès, cap de laboratori del Centre de Reproducció Assistida Sagrada Família, creu que aquesta pràctica s’estendrà en els anys per causes socials i laborals. “Per desgràcia, en aquesta societat, no hi ha cap facilitat a nivell laboral. T’exigeixen cada cop més. Ara també es canvia cada cop més de parella, i quan es decideix tenir un fill és quan hi ha una certa estabilitat laboral i personal. I aquestes circumstàncies es donen ja passats uns anys. Haurien de canviar les coses políticament i social.

Aquesta entrevista a Marquès ha estat elaborada per Cetrencada emmarcada en un gran reportatge sobre la donació d’òvuls que es publicarà properament.

Comments are closed.