Gentrificació i altres mites barcelonins

La gentrificació no sempre és la causa dels canvis socials dels barris, la globalització i el lliure mercat també en són els principals responsables.

Comments are closed.