Es reactiven les adopcions a Catalunya

L’Institut Català d’Acollida i Adopcions torna a valorar peticions després d’una aturada de 7 anys

Els processos d’adopció sempre són lents, però des de fa uns anys ho eren encara més per a les famílies catalanes que volien adoptar un nen sense moure’s del país. L’any 2011 es van suspendre temporalment els processos de valoració per a adopcions a Catalunya, ja que el nombre de famílies que havien rebut l’aprovació per acollir infants sobrepassava en gran mesura el nombre d’adopcions que s’havien dut a terme l’any anterior. Ara, després d’una aturada de 7 anys, s’ha reactivat l’estudi de les sol·licituds. Actualment, hi ha més de 900 demandes d’adopció a Catalunya, però només 64 infants susceptibles de ser adoptats.

L’elevat nombre de peticions es deu a que, tot i que durant els darrers 7 anys la Generalitat de Catalunya no estava valorant noves peticions, les famílies podien seguir apuntant-se a la llista d’espera. Tanmateix, l’Institut Català d’Acollida i Adopcions (ICAA) espera que el nombre de sol·licituds es redueixi al llarg de les properes setmanes. L’ICAA està contactant amb les families registrades i és possible que algunes es trobin en situacions diferents o hagin canviat d’idea des del moment en què es van apuntar.

Una realitat diferent pels infants amb necessitats especials

La paral·lització de l’estudi de les sol·licituds d’adopció del 2011 només afectava a la «llista ordinària». Els nens amb problemes de conducta, deficiències físiques o mentals, problemes de desenvolupament o majors de 7 anys s’inscriuen en una llista separada per a nens amb «condicions especials» i la realitat és diferent per a ells. En el seu cas no hi ha un excés de demanda, de fet, en aquests moments només hi ha 10 candidats a Catalunya disposats a adoptar nens amb necessitats especials, ja que requereixen una major atenció per part de la família. Tanmateix, els tràmits d’adopció en aquests casos acostumen a ser més àgils.

La realitat també és diferent en el camp de les adopcions internacionals. Molts països estan modificant la legislació de manera que els requisits que han de complir les famílies per poder adoptar són cada vegada més i més estrictes. Alguns països, com Etiòpia, fins i tot han prohibit l’adopció. Tot això ha provocat un descens en les sol·licituds d’adopció internacional a Catalunya.

Requisits adopcions

Comments are closed.