Enfrontats al precipici, la situació dels joves extutelats catalans

Catalunya és una comunitat pionera en protegir els tutelats fins als 21 anys.

Comments are closed.