El petit comerç atribueix la caiguda de la facturació al context polític

Els resultats d’una enquesta realitzada per  l’Observatori de PIMEComerç  desvelen que prop del 70% dels petits i mitjans comerços de Catalunya han notat una disminució de les vendes el mes d’octubre, i el 62,67% la relaciona amb el context polític del moment. Les dades referents a l’evolució del comerç a l’octubre de l’Institut Nacional d’Estadística corroboren la caiguda de les vendes dels comerços minoristes, que ha sigut general a tot l’Estat Espanyol, però més pronunciada a Catalunya. Mentre que les vendes al conjunt de l’Estat s’han reduït un 1,1% respecte de l’octubre de l’any passat, el descens a Catalunya ha estat del 3,9%. D’aquesta manera, Catalunya se situa a la cua de les Comunitats Autònomes, seguida només de Melilla, que ha experimentat un descens del comerç minorista del 4,4% al mes d’octubre.

El sondeig del PIMEComerç es basa en les entrevistes a 423 entitats de diferents sectors, com l’alimentació, els serveis, el tèxtil o l’hostaleria. Les dades per sectors no mostren gran desviacions respecte de la tendència general, però s’hi poden observar alguns matisos. Per exemple, el sector tèxtil és el que ha notat un descens major en la facturació del mes d’octubre i també és el que creu que el context econòmic a Catalunya tindrà un major impacte en la baixada del comerç.  L’alimentació és el sector que menys ha patit la caiguda de les vendes, però, en canvi, és el que ha detectat un major boicot envers els seus productes. Pel que fa les perspectives de futur, l’hostaleria és el sector més pessimista, ja que tots els enquestats esperen que la facturació es mantingui igual o empitjori.

 

Dades PIMEC

Fes clic a la imatge per consultar les dades sectorials.

Comments are closed.