El lloguer social a Espanya augmenta mig punt en 60 anys

PERE SIMON I PAULA ANDRÉS

A Espanya, el pes del lloguer social al parc immobiliari s’ha mantingut gairebé sense variacions des de 1960. Ha augmentat del 2% al 2,5% fins l’any 2017, segons un estudi realitzat per Housing Europe. Aquesta federació europea d’habitatge social i públic ha situat Espanya a la cua dels països més avançats de la UE. França, Holanda, Dinamarca o Regne Unit la obtenen una quota d’habitatge social  que gira entorn el 17% i el 30%, molt lluny de les xifres espanyoles.

Aquests règims de lloguer estan destinats a persones que hagin estat desallotjades, no puguin pagar les factures per mantenir el seu habitatge o joves que busquen emancipar-se amb pocs recursos. La crisi i la bombolla immobiliària dels últims anys han agreujat aquesta mena de situacions, que reclamen un increment en l’oferta d’aquests lloguers i compromisos reals per garantir la vivenda digna a tot l’Estat.

Les dades confirmen que Espanya, a més d’estar a la cua en mesures socials com el lloguer accessible, està en tercer lloc si parlem de risc de pobresa. Segons dades d’Eurostat, l’any 2016 la taxa de risc de pobresa i exclusió social a l’estat espanyol era del 27,9% – un 4,1% superior a les xifres de 2008 – .

Manifestació a Sevilla pel dret universal a l’habitatge. Vaga General 14 de novembre de 2012

A la capital catalana, el govern d’Ada Colau espera haver entregat 900 pisos de lloguer social al finalitzar la legislatura, segons afirma Javier Burón, gerent per l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. El panorama actual, però, no és molt millor al de la resta de l’estat. Dels més de 850 mil immobles que hi havia a la ciutat l’any 2011, segons l’Ajuntament de Barcelona, hi ha un 0,86% que són de lloguer social. És a dir, el parc municipal d’habitatge públic de lloguer consta de 7406 immobles. Però aquest no és l’únic inconvenient: 150 d’aquests pisos es troben en “situació de rotació”, és a dir, es troben buits per procediments burocràtics i llistes d’espera de 300 famílies que poden superar el mig any.

Comments are closed.