«El dret vol evitar l’apatrídia»

Read this content in English here

Santiago Ripol Carulla és catedràtic de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des de fa més
de deu anys.

Santiago Ripol Carulla, al seu despatx de la UPF. MIQUEL PASCUAL

Què implica ser apàtrida legalment?
Són considerades apàtrides les persones que no tenen la nacionalitat de cap estat. És una situació que el dret internacional s’esforça perquè no passi. El dret vol evitar l’apatrídia.

Com actua el dret internacional en aquest sentit?
El dret internacional és el dret que regula les relacions entre els estats. Cada estat té el seu territori i exerceix sobirania sobre la seva població. El vincle que existeix entre l’estat i la persona és la nacionalitat. L’estat protegeix les persones de la seva nacionalitat i aquesta és la idea principal del dret internacional.

I la importància de la nacionalitat
És tan important que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret fonamental de les persones a tenir nacionalitat, i a no ser-ne privat de manera arbitrària. És un dret bàsic. Vagis on vagis, tothom sabrà que ets d’un lloc i que tens un origen i gaudiràs dels beneficis que això comporta.

Amb quins criteris els estats atorguen la nacionalitat per defecte?
Cada estat ho decideix en funció de les seves lleis internes. Els Estats Units, per exemple, com que és un país tradicionalment d’immigració, s’assoleix la nacionalitat en funció d’on has nascut. És a dir, la via directa per tenir-la és haver nascut al seu territori. En canvi, a Espanya, que és un país tradicionalment d’emigració, el criteri principal és amb la via de la línia sanguínia. És a dir, la nacionalitat passa de pares a fills. D’altra banda, els països també tenen establerta la manera d’aconseguir-la mitjançant altres vies.

Com s’arriba a la situació d’apatrídia?
El conveni ens diu que es pot arribar a ser apàtrida perquè tenies una nacionalitat d’un estat que ha desaparegut, per decisió d’un govern o perquè s’ha produït un conflicte entre dues legislacions.

Què va significar la Convenció sobre l’Estatut dels Apàtrides de 1954?
És la primera. És la pedra angular del règim internacional de protecció de les persones que es troben en aquesta situació. Va proporcionar una definició i unes normes mínimes de tractament per a aquest conjunt de la població, com per exemple el dret a poder accedir a una feina, a tenir una llar o a l’educació.

I la de 1961?
Aquesta es va fer per reduir els casos d’apatrídia. Establia les situacions limitades en què els es tats podien privar una persona de la seva nacionalitat.

Com afecta l’apatrídia als menors?
El menor està en una situació de més vulnerabilitat. S’ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides, que protegeix els drets dels menors com per exemple, poder accedir a l’educació… Això, en els casos dels adults no es preveu.

Comments are closed.