Economia per a estudiants

En aquest mitjà volem parlar d’economia, i ho farem de forma diferent a la tradicional. Tot i això, hi ha uns conceptes bàsics que, malgrat sortir contínuament a les notícies, la gent tendeix a desconèixer. Hem cregut oportú començar la secció amb una sèrie d’aspectes bàsics que s’han de comprendre per parlar d’economia.

  • Dèficit Públic: És la diferència entre les despeses i els ingressos d’una administració durant un període de temps determinat, generalment un any. El dèficit públic d’Espanya és de -29.981 €.
  • Deute Públic: Conjunt de deutes acumulats que té un estat respecte a particulars o altres països. És una forma d’obtenir recursos per part de l’estat. Actualment, Espanya té un deute públic equivalent al 97,1% del PIB. Aquest valor és inferior al d’Itàlia (132%) o Portugal (121%), similar al de França (98%) i superior al del Regne Unit (86%) i Alemanya (68%).
  • Inflació: És l’augment generalitzat i sostingut dels preus dels béns i serveis en un país en un any. Reflecteix una pèrdua del valor real de la moneda, ja que si els preus pugen, la moneda pot adquirir menys coses.
  • Llei de l’oferta i la demanda: Principi bàsic de l’economia de mercat. És la relació que existeix entre l’oferta d’un determinat producte i la demanda dels consumidors. El preu d’un producte serà un punt d’equilibri on la demanda sigui igual a l’oferta.
  • PIB: Producte Interior Brut. Potser, el concepte més usat en l’economia. És la suma de tots els béns i serveis produïts en un territori un període de temps determinat, que generalment és un any. És un bon indicador de la riquesa del país. El PIB d‘Espanya en tancar 2018 era de 1200 milions de dòlars americans, essent el 13è país del món. El PIB més alt del món és el dels Estats Units, amb 17400 milions de dòlars.
  • PIB per capita: És la riquesa d’un país que, suposadament, correspondria a cada un dels seus habitants. Es calcula dividint el PIB entre la població. El PIB per capita espanyol en acabar 2018 era de 25.700 € per persona.

Comments are closed.