Declaració de la renda 2016, ara per via web

IRINA CARNICERO MORENO

Aquest mes ha començat la campanya per la declaració de la renda, però aquest any desapareix definitivament el programa Padre, a tocar del seu 30è aniversari (1988), que ja l’any passat només utilitzaven les persones autònomes. Enguany, tots els contribuents podran consultar els seus esborranys a través de la Renda Web, la nova seu electrònica de l’Agència Tributària, encara que també estaran disponibles els telèfons de l’organisme públic en qüestió.

La campanya de la renda 2015 va rebre 19.551.000 declaracions i més del 80% (més de 15.917.000) es van fer per via internet, i cada any va creixent més des que el 2011 es van començar a potenciar els suports a internet. La seu electrònica té l’avantatge de poder presentar modificacions o reclamacions sobre les dades directament per internet quan es faci la declaració, cosa que abans només es podia fer presentant un escrit a les oficines d’Hisenda a part de la declaració pròpiament dita.

L’opció telemàtica s’imposa sobre els suports tradicionals, que ara permet consultar les pròpies dades fiscals des de qualsevol dispositiu amb accés a internet, com ordinadors de sobretaula, tauletes o telèfons mòbils. Només cal accedir a la pàgina de la Renta 2016 de l’Agència Tributària i entrar al “Servei Tramitació Esborrany/Declaració”, altrament dit Renta Web, per obtenir l’historial tributari de l’any i enviar-lo. L’Agència Tributària ha posat un vídeo tutorial a disposició dels contribuents per saber com utilitzar la Renda Web.


Vídeo de l’Agència Tributària que ensenya als contribuents com utilitzar la Renda Web.

Dates i xifres importants

Després de la campanya de presentació de la renda, el 4 de maig es pot començar a demanar cita per les oficines de l’Agència Tributària. A partir de l’11 de maig, es confirmaran els esborranys de les declaracions i s’iniciarà la campanya presencial, per presentar els impresos corresponents a les entitats financeres, si s’escau. A finals de juny, concretament el 26, serà l’últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària, i el 30 de juny es donarà per finalitzada la campanya de al renda 2016.

Comments are closed.