‘Col·labor-art’, l’obra més enllà de l’autor

La crisi ha obligat els nous artistes a treballar junts, cosa que ha obert nous mètodes, estètiques i significats.

Comments are closed.