Caça-tuits – #47

En aquest programa parlem de l’ús de les xarxes socials en la comunicació política i les campanyes electorals. Com usen els candidats les plataformes 2.0 per aconseguir vots? Els ciutadans segueixen les campanyes via xarxes? En parlem amb totes les parts implicades.

Comments are closed.