Avaluem l’avaluació continuada

El professorat i els alumnes creuen que aquest model educatiu té una bona teoria que no s’ha reflectit a la pràctica.

Comments are closed.