Els serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista incrementen la seva demanda durant el confinament

Les trucades al 016 han augmentat gairebé un 50% i les consultes online es tripliquen des de l’estat d’alarma

Anna Calderón Moruno

Amb l’inici del confinament al 14 de març, van saltar les alarmes davant la possibilitat que moltes dones víctimes de violència masclista es quedessin tancades amb el seu agressor. Així, diverses institucions nacionals i internacionals han alertat com l’estat de confinament derivat de la crisi sanitària de la COVID-19 pot provocar un gran impacte en les dones en situació de violència masclista. Segons apunten, aquesta situació de tancament, que ha forçat a moltes víctimes a una convivència contínua amb els seus agressors, podria afavorir les situacions de conflicte i violència i augmentar el risc de les víctimes i els seus fills. Anticipant un augment de la demanda a les línies d’atenció a les víctimes de violència masclista, les institucions han reforçat aquestes xarxes durant l’últim mes.

Tendències a l’alça

Com a part del Pla de Contingència impulsat pel Ministeri d’Igualtat des de la declaració de l’estat d’alarma, es va declarar l’assistència integral a aquestes víctimes com a servei essencial, mantenint l’assistència al 016 i les consultes en línia, i sumant, per primer cop, un servei de missatgeria instantània amb assessorament de psicòlegs experts.

Tant les consultes al número telefònic com altres serveis impulsats específicament amb l’emergència sanitària del coronavirus han experimentat un fort increment. Segons dades facilitades pel mateix Ministeri, entre l’1 i el 15 d’abril, el 016 va rebre un total de 4.042 trucades, el que suposa un increment del 47,3 % en 2020 respecte a les dades de 2019 al mateix període. Aquesta tendència a l’alça també s’ha pogut observar en les consultes en línia, que s’han multiplicat en un 650%. Així mateix, des que es va posar en funcionament el servei d’atenció psicològica via Whatsapp al 21 de març, aquest servei ha registrat 731 consultes, amb un increment del 129,3% a la primera quinzena d’abril respecte l’última quinzena de març.

Dades Ministeri d'Igualtat trucades 016 víctimes de violència masclista
Dades del Ministeri d'Igualtat consultes en línia víctimes de violència masclista
Dades del Ministeri d'Igualtat consultes whatsapp víctimes de violència masclista
Dades del Ministeri d’Igualtat / Elaboració pròpia

A Catalunya, concretament, també s’ha detectat aquesta tendència a l’alça. Segons dades de l’Institut Català de la Dona (ICD), el primer mes de confinament s’han registrat un total de 1.307 trucades al telèfon 900 900 120, suposant un augment del 60% respecte als mesos anteriors de l’estat d’alarma. Així mateix, l’anàlisi de l’ICD també posa de manifest que la mitjana de trucades diàries durant el període de confinament s’ha incrementat a tots els territoris de Catalunya i en alguns casos, com l’àmbit del Penedès, s’ha triplicat. Pel que fa al servei de missatgeria instantània, aquest ha registrat 88 consultes des de la seva habilitació al 27 de març. D’altra banda, les consultes per correu electrònic s’han multiplicat per 6.

Dades de l'Institut Català de la Dona trucades 900 900 120 violència masclista
Dades de l’Institut Català de la Dona / Elaboració pròpia

Més enllà del número d’emergència, altres serveis d’atenció a les víctimes de violència de gènere també han notat un increment en la demanda dels seus serveis.

És el cas de Tamaia, una cooperativa d’iniciativa social que porta 28 anys treballant per a identificar, detectar i prevenir la violència masclista. Ara, amb l’estat d’alarma, el volum de trucades a l’entitat ha disminuït, mentre que han vist incrementar-se considerablement el nombre de contactes via correu electrònic o missatges a través de les xarxes socials.

Des de l’entitat, afirmen que un possible factor per aquest increment de consultes en línia és la dificultat amb la qual es troben moltes víctimes, per les quals el contacte amb l’agressor és continu, a l’hora de fer una trucada. “Aquestes dades ens donen la informació que dones que estan actualment en convivència i volen demanar ajuda estan cercant mitjans més segurs que puguin evadir el control de l’agressor”, afirma Raquel Escurriol, coordinadora del Programa d’Atenció a Dones de Tamaia. En aquesta línia, l’entitat també destaca com, en aquest increment del servei han augmentat les consultes realitzades per familiars o amistats d’aquelles víctimes que es veuen impossibilitades de demanar ajuda per si mateixes dintre de l’àmbit de la llar.

Des de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), es recorda que el domicili familiar va ser l’escenari del 83,3% dels casos d’assassinat de dones a mans de les seves parelles o exparelles l’any 2018. Dades com aquestes porten als professionals de l’àmbit a alertar de com aquesta  situació de confinament pot convertir-se en un escenari procliu perquè els agressors exerceixin el seu control sobre la víctima. “La convivència forçada continuada i l’aïllament poden reforçar la sensació d’impunitat dels agressors en aquells casos a on no hi ha detecció ni seguiment per part de la xarxa pública o de la xarxa social”, afirma Escurriol. A més a més, la coordinadora del Programa d’Atenció a Dones de Tamaia també apunta a altres factors de risc davant d’aquesta nova situació nova, com aquesta d’alerta pot provocar un “seriós augment d’estrès en el nucli familiar” i traduir-se en una canalització del malestar a través d’abusos psicològics, físics, sexuals o econòmics dintre del mateix àmbit domèstic.

Davant de situacions de possible violència, els professionals de l’àmbit remarquen la importància de dur a terme estratègies d’autoprotecció com ara: no estar a prop de les zones on hi ha objectes que poden ser utilitzats com armes, estar a prop de la porta per a sortir si és necessari o tenir el telèfon d’emergències sempre a mà.

Línies de consulta a les víctimes de violència masclista a Espanya i Catalunya
Línies de consulta a les víctimes de violència masclista a Espanya i Catalunya / Elaboració pròpia

Més consultes telefòniques i online, però menys denúncies als jutjats

Les dades que constaten un increment en la demanda de serveis d’ajuda i consulta per a les víctimes de violència masclista contrasten, així mateix, amb les dades policials, les quals apunten a una disminució del 40% de les denúncies amb relació a la violència de gènere des del principi d’aquesta emergència sanitària.

“És positiu que judicialment tot això no es pari”, opina la Laura, educadora social qui actualment treballa en un Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) en atenció directa amb les víctimes, amb relació a la continuïtat dels judicis i les ordres de protecció com a servei essencial. Tanmateix, objecta com, malgrat aquesta continuïtat de la tasca dels jutjats, “moltes dones estan tenint moltes dificultats per poder denunciar”.

Segons apunta, el fet que les dones es trobin contínuament controlades en l’àmbit de la llar pel seu agressor ja és un factor significatiu que explica la disminució d’assumptes vinculats a violència de gènere als jutjats. Així mateix, des de l’organisme del CGPJ s’adverteix que aquest descens també es podria explicar pel fet que un 30% dels assumptes que ingressen habitualment en els jutjats de violència contra la dona corresponen a trencaments de condemna o d’ordres de protecció, que poden haver-se reduït a conseqüència de les mesures de confinament.

Tanmateix, els experts avisen que aquestes dades de disminució del nombre de denúncies no es tradueixen directament en una disminució dels casos de violència masclista. Segons adverteixen, no serà fins a la conclusió de l’estat d’alarma  que es podran saber les dades reals de l’impacte d’aquesta situació en els casos de violència de gènere.

Doblement confinades

Una altra realitat en aquest estat d’alarma és la de totes aquelles dones que ja no conviuen amb els seus agressors però passen el confinament en les cases de protecció. La situació d’aquestes residències, que es dediquen a acollir, refugiar i acompanyar víctimes de violència de gènere, també s’ha capgirat en els últims mesos. Actualment, les derivacions a aquest tipus de centres estan aturades, i els seus professionals apunten a una situació de “saturació” tant mental com física de les seves residents. “A nivell professional, el que veiem és una saturació de les dones, molt esgotament mental i moltes ganes de desfogar-se i tornar a sentir-se lliures”, explica la Carme, treballadora social d’una casa de protecció de Barcelona qui prefereix utilitzar un nom fals per preservar la seva identitat i la de la casa. Tal com expliquen els professionals del centre, aquesta situació de confinament evoca per moltes dones al “sentiment de retenció què vivien quan convivien amb l’agressor”. D’altra banda, en molts dels centres estan prohibides les videotrucades per motius de seguretat, ja que poden donar pistes del lloc on es troba el centre i, per tant, les mateixes víctimes. “Amb el confinament la majoria estan més aïllades del que normalment ho estan en aquestes situacions”, apunta la Carme.  Així mateix, en la majoria de casos, el tancament significa una irrupció significativa del procés de reconstrucció de les seves vides lluny de la violència.

En aquesta línia, per exemple, moltes dones tornen a veure minvada la seva independència pel fet de no poder sortir a treballar. Sovint, la feina esdevé en tots aquests casos una peça clau per poder sortir del cercle viciós de la violència i poder consolidar la seva autonomia personal i econòmica.

En aquesta línia, des dels diversos serveis d’atenció a les víctimes, es remarca la importància que l’Estat segueixi atorgant subvencions, ja que, tal com apunta la Laura en qualitat d’educadora social, aquesta situació fa que “la problemàtica econòmica d’aquestes dones” les faci “encara més vulnerables” i, en molts casos, “més dependent dels agressors”.

El paper de l’Estat

Segons dades facilitades pel Ministeri d’Interior, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han realitzat en el primer mes de vigència de l’estat d’alarma 83.341 accions de vigilància i protecció de víctimes de violència masclista, unes dades que suposen un augment del 25,27% respecte al mateix període de 2019. Tanmateix, des d’altres serveis socials d’atenció a les víctimes es denuncia que la gestió del govern i les forces policials no resulta suficient per poder lidiar amb la problemàtica del confinament i els casos de violència de gènere, davant de la qual sovint han de fer front a serveis saturats.

“Actualment la resposta que s’està donant a les víctimes està sent sostinguda, en  bona part, per entitats del tercer sector i de l’economia social i solidària que estem fent mans i mànigues amb els recursos que tenim”, apunta Escurriol. Des d’aquest tipus de serveis es tem que certes mancances ja existents en el sistema abans de la situació d’emergència puguin tenir repercussions després del confinament.

Així, professionals com la Carme, des de la seva experiència en la casa de protecció, denuncien una “falta de serveis i inversió” per a poder contractar a personal que atengui les demandes. “Si abans del confinament ja era la nostra lluita diària, ara amb el confinament i amb la posterior crisi que preveuen, farà molt mal al nostre sector i, en conseqüència, a aquest col·lectiu”, afirma l’educadora social, qui apunta a una incertesa generalitzada per si els seus serveis tindran prou capacitat per atendre a totes les persones que ho necessitin després del confinament. “Durant el confinament s’estan generant nous casos que s’han d’atendre sí o sí, cap dona ni cap infant pot viure amb el seu agressor i es necessiten solucions”, conclou.

Diverses institucions i organismes nacionals i internacionals han alertat sobre el possible increment de la violència masclista durant el confinament, tanmateix, per analitzar amb exactitud com ha afectat la crisi sanitària del coronavirus en el nombre de víctimes de violència masclista s’haurà d’esperar un parell de mesos, quan el CGPJ disposi de les xifres exactes sobre violència de gènere en aquest període.

Read more

Ana Oncina: l’art del dia a dia

ANNA CALDERÓN i RUT FONT – Les xarxes socials no només serveixen per publicar fotos de l’últim àpat al restaurant de moda. Molts artistes utilitzen les noves tecnologies com a aparador per exposar les seves creacions i donar-se a conèixer a un nou públic. Aquest és el cas d’Ana Oncina, il·lustradora i dibuixant de còmics valenciana i autora de la sèrie Croqueta y empanadilla.

Els exemplars de Croqueta y empanadilla es basen en anècdotes reals de la vida quotidiana de l’artista i la seva parella, tot envoltades d’un humor blanc i senzill que treu somriures als lectors mentre recorden el seu dia a dia.  A més, la il·lustradora utilitza el seu blog i el seu compte d’Instagram per afegir vinyetes diàries on es dibuixa a si mateixa en situacions amb les quals tothom es pot identificar. Aquest personatge també traspassarà la pantalla, i és que el dia 26 de novembre l’autora publicarà un llibre titulat Los Fu**** 30. Així doncs, Oncina, que acaba de celebrar els 30 anys, es manté en la seva línia i segueix presentant històries personals de forma animada i simpàtica.

Tot i que la indústria de còmic espanyola no està desenvolupada, gràcies a Croqueta y empanadilla, Oncina s’ha convertit en una de les principals dones representants del còmic del país. El seu primer exemplar va sortir el 2014 i de seguida es va convertir en un supervendes. A més, el 2015 va guanyar el Premi Popular al Saló del Còmic de Barcelona.

Per conèixer la jove artista, escolta la següent entrevista on ofereix un balanç de la seva trajectòria professional, reflexiona sobre la situació del còmic espanyol i avança quins seran els seus nous projectes.

Ana Oncina al Saló del Còmic del 2017. Font: Ferran Cornellà
Read more

Consells imprescindibles per a gaudir del festival In-Edit

Anna Calderón – Sergi Peralta – Ariana Ruiz

David Bowie, John Lennon, Jimmy Page, Leonard Cohen, Lil Peep, Chicho Sánchez Ferlosio… Seria un cartell de luxe a qualsevol festival musical. De fet, es tracta de la dissetena edició d’In-Edit. El festival de documental musical va donar el tret de sortida el passat 24 d’octubre i no abaixarà el teló fins al 4 de novembre. Els Cinemes Aribau de Barcelona seran l’escenari principal de la projecció, però també se celebraran activitats a altres punts de la ciutat.

Les nostres recomanacions

Tret de sortida
Aquestes setmanes cinematogràfiques donaren el seu tret de sortida amb l’estrena del film Everybody’s Everything, una mirada a la breu i intensa carrera de l’icònic cantant de trap Lil Peep, mort per sobredosi amb 21 anys en el punt àlgid de la seva fama. 

David Trueba: abierto al público
Addicionalment, tots aquells qui ho vulguin podran apropar-se el dimarts 29 a la xerrada que ofereix el cineasta i escriptor David Trueba a l’auditori del campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (12.30 h). A “Abierto al público”, el director de Soldados de Salamina farà un repàs dels seus 20 anys de carrera i oferirà les diverses vies per on pot anar un creador audiovisual. L’entrada és lliure, però l’aforament, limitat, així que es recomana als interessants que assisteixin amb certa antelació.
Trueba presentarà al festival el documental Si me borrara el tiempo lo que yo canto, un biopic sobre el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. La pel·lícula es projectarà el dilluns 28, a les 21.45 h.

Música en directe a la Moritz
Els amants de la música no només podran delectar-se amb els documentals, sinó que podran gaudir de sessions de música en directe a la Fàbrica Moritz amb la celebració de tres grans festes. Dues d’elles seran temàtiques i tindran lloc després de la projecció dels films Niños somos todos, de Sergi Cameron (29 d’octubre, amb sons llatins), i The Rise of the Synths d’Ivan Castell (1 de novembre, música electrònica basada en les bandes sonores del cinema de terror i ciència-ficció). 

Finalment, el teló del Festival In-Edit baixarà, el 2 de novembre, amb una festa de clausura que comptarà amb l’actuació en directe d’Antonio Arco i del DJ Solysombra Pinchadiscos. 

Read more

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies