Amnistia Internacional reclama la «llibertat immediata» de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

En l’informe presentat per l’organisme aquest matí es critica que la condemna «viola els seus drets ala llibertat d’expressió i de reunió pacífica».

ARIANA RUIZ – SERGI PERALTA

Amnistia Internacional (AI) exigeix la «llibertat de forma immediata» de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Al·legant que la condemna «viola els seus drets a la llibertat d’expressió i de reunió pacífica», en l’informe presentat aquest matí es defensa que la «desobediència civil pacífica» està «protegida per la legislació internacional sobre drets humans» i que una condemna «restringeix indegudament el dret a reunió pacífica i viola el dret internacional».

Què exposa Amnistia Internacional?

L’organisme, al document publicat, titlla de «vaga» la definició de delicte de sedició en la qual es fonamenta la sentència i considera que la seva interpretació ha estat «excessivament àmplia i perillosa». El conseller d’Administració, Dret i Política d’AI, Daniel Joloy, afegeix que «la interpretació que va fer el Tribunal Suprem del delicte de sedició va ser excessivament àmplia i es va traduir en la criminalització d’uns actes de protesta legítims». Què diu, però, el codi penal?

Segons l’article 544, són «reus de sedició aquells que […] s’alcin públicament i tumultuàriament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis» o el legítim exercici de les funcions de «qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic».

La llibertat de reunió i expressió pacífiques i els actes derivats d’aquest dret no s’haurien de «criminalitzar» ni «restringir», declara Esteban Beltrán, director d’Amnistía Internacional España. A més a més, reclama un canvi urgent de la definició de sedició.

En la mateixa línia, la coordinadora a Catalunya Adriana Ribas comenta que la condemna «vulneraria el principi de legalitat» en el cas que es demostrés que els polítics catalans han estat processats a causa dels «càrrecs que ocupaven».

Addicionalment, es comenta que, encara que alguns dels concentrats emprin la violència com a instrument de protesta, «la manifestació no perd el seu caràcter pacífic».

Ja s’havia filtrat

L’informe ja s’havia filtrat el passat dissabte 16 de novembre a la versió en francès de la pàgina web de l’organització, tot i que fou ràpidament retirat de les xarxes.

Queixes per les actuacions policials

Marie Struthers, dirigent d’AI, va manifestar a l’octubre la seva disconformitat amb les actuacions policials a Catalunya i va afirmar que «la prioritat de les autoritats ha de ser reduir la tensió i permetre que qualsevol persona que vulgui expressar la seva opinió de forma pacífica pugui fer-ho de forma segura».

Comments are closed.