652 morts en accidents laborals durant el 2018, el màxim en 7 anys

Pau Solé

Els accidents laborals van causar un total de 652 víctimes mortals durant el 2018, la xifra més elevada des de l’any 2011, segons dades del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El cas dels dos treballadors esclafats el maig passat per una plataforma de 4000 kg mentre feien feina al polígon Río San Pedro, a Cadis, és tan sols un exemple dels molts que han tacat de sang el 2018. En total, durant l’any hi va haver 12 morts cada setmana i 152 accidents cada hora.

Les xifres del passat 2018, d’aquesta manera, trenquen amb una certa estabilitat i assoleixen el nombre màxim des de les 716 víctimes mortals del 2011. Els motius de l’augment tenen a veure especialment amb les morts in itínere, les quals han augmentat un 9,8%, mentre que les morts en el lloc de feina, també s’han incrementat, però només un 2%.

D’altra banda, les dades que aporta el Ministeri permeten conèixer les causes concretes d’aquestes morts. En aquest sentit, podem saber que una de cada tres víctimes mortals es van produir en accidents de trànsit. Concretament, 249 treballadors van morir per aquesta raó, un 41% més que el 2017. Els infarts o els vessaments cerebrals van sumar 224 víctimes, i en tercer lloc, 68 treballadors van morir per haver-se quedat atrapats, ser esclafats o patir una amputació, xifra que es redueix un 14% respecte l’any anterior.

Captura

Clica la imatge per veure els diferents gràfics

Augment dels accidents amb baixa i dels «greus»

El Ministeri ofereix també detalls sobre els accidents ocorreguts durant el 2018. Segons apunten, l’any passat van augmentar els accidents que van requerir una baixa mèdica. En aquest sentit, es van registrar durant el 2018 un total de 602.316 accidents laborals amb baixa, un 3,2% més que el 2017. D’altra banda, els accidents sense baixa van disminuir,  amb un total de 730.686.

A més, destaca que el 2018 van augmentar lleugerament els accidents considerats “greus”. Dels 3904 de 2017 es va passar als 3917 de l’any passat.

Xifres provisionals

Per valorar la incidència de les morts dels treballadors durant les seves jornades de treball s’atén a un indicador que posa relació entre les víctimes per cada cent mil treballadors. D’aquesta manera, s’evita que la dada estigui condicionada pels augments i descensos del nombre de treballadors en el mercat laboral. De totes maneres, com que aquestes xifres encara són provisionals, no es pot assegurar si aquesta dada ha variat. En qualsevol cas, quan el Ministeri faciliti l’informe, el número de víctimes mortal podria augmentar, tal com ha passat en anys anteriors.

Per la seva banda, sindicats com UGT i CCOO exigeixen “el control estricte de la llei de Prevenció de Riscos laborals i incrementar les sancions en cas d’incompliment” i demana la derogació de la reforma laboral, “que ha potenciat la precarietat i temporalitat, atemptant directament contra la seguretat i la salut dels treballadors”.

D’altres sindicats, com la CGT, han qualificat aquestes morts com “terrorisme patronal”, mentre que l’organització Endavant els cataloga de “crims capitalistes”.

 

 

 

 

Comments are closed.