3 de cada 10 estudiants de famílies amb pocs estudis accedeixen a la universitat

Un estudi fet per l’Observatori del Sistema Universitari, Qui estudia a la universitat?, explica l’evolució dels últims quinze anys –del 2002 al 2017– de l’accés a les universitats públiques de Catalunya. Centrant-se en les diferències quant a nivell d’estudis dels progenitors dels estudiants universitaris, l’estudi posa de manifest les desigualtats que encara ara trobem dins la universitat. Únicament mirant l’origen familiar de cada estudiant, la poca equitat es fa latent. I encara que hi ha hagut certa millora respecte a l’any 2002 –per exemple, cada cop més famílies tenen més estudis–, les dades fan evident les diferències socials entre universitaris.

Comments are closed.